Gemeente Den Haag

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp, zodat alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Gemeenten kunnen de zorg dichtbij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden. Dat staat in de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Gebleken is dat kinderen van (ex-)gedetineerden in Nederland vaak nog maar beperkt in beeld zijn. Hierdoor is ook onduidelijk welke ondersteuningsvragen zij eventueel hebben. Voor gemeenten is het belangrijk om te onderzoeken wat kinderen nodig hebben wanneer een ouder in detentie raakt, om zo de wijze waarop gemeenten hierin ondersteuning kunnen bieden waar nodig te verbeteren.

Vanuit dit oogpunt heeft gemeente Den haag zich gecommitteerd aan het onderzoek Ouder in Detentie. Doel is deze kinderen en hun behoeften goed in beeld te brengen. Met de resultaten uit deze pilot kunnen gemeenten in de toekomst mogelijk beter preventief handelen, zodat ook kinderen van (ex) gedetineerden gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. 

https://www.denhaag.nl/nl.htm