Dienst Justitiële Inrichtingen

PI Dordrecht & PI Vught

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met zo’n 15.000 medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de volwassenen en jongeren in onze inrichtingen. Ze werken op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij. Zo dragen ze bij aan de veiligheid van de samenleving. DJI’ers werken op 38 locaties. Jaarlijks stromen er ruim 37.000 nieuwe justitiabelen in. De inrichtingen van DJI zijn verspreid over heel Nederland, waaronder Dordrecht en Vught.

Gedetineerden moeten vanaf dag 1 in de gevangenis werken aan hun veilige terugkeer in de samenleving. Dit doen zij op basis van een persoonsgericht Detentie en Re-integratieplan (D&R-plan). In het D&R-plan staat beschreven hoe een gedetineerde werkt aan zowel het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na detentie (op basis van re-integratiedoelen)
als aan gewenst gedrag gedurende het verblijf in de inrichting (op basis van eventuele gedragsdoelen).

https://www.dji.nl/

PI Dordrecht

De Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht is een justitiële inrichting die gebouwd is in 1996, bestaat uit één locatie en biedt plaats aan gedetineerden in verschillende regimes.
De PI biedt onderdak aan preventief gehechte gedetineerden in het huis van bewaring, (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis en gedetineerden in de laatste fase van hun straf op de Beperk Beveiligde Afdeling, waar de gedetineerden buiten de muren aan het werk kunnen.

Re-integratiedoelen zijn soms heel praktisch, zoals het hebben van een geldig identificatiebewijs, maar gaan ook over herstel en het sociale netwerk van de gedetineerde. Waar het sociale netwerk enerzijds een steunende en beschermende factor voor een kansrijke re-integratie kan zijn bestaat anderzijds, vanuit het oogpunt van herstel noodzaak aandacht te hebben voor het belang en de behoefte van dit netwerk.

De PI Dordrecht weet dat met een brede aanpak, met aandacht voor de grote diversiteit aan belangen en belanghebbenden en in samenwerking met andere organisaties de kans op een geslaagde re-integratie toe zal nemen. Daarom vinden zij het belangrijk nieuwe samenwerkingen aan te gaan om vanuit deze bredere visie en gedeeld belang succesvol te zijn. 

https://www.dji.nl/locaties/d/pi-dordrecht

PI Vught

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit één terrein van zo’n 30 hectare. PI Vught is zowel een gevangenis, Huis van Bewaring (HvB), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), Extra beveiligde inrichting (EBI), Terroristen Afdeling (TA), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), Zeer intensieve Specialistische Zorg (ZISZ) als een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In totaal zijn er acht verschillende regimes gehuisvest.

https://www.dji.nl/locaties/v/pi-vught