Expertisecentrum K I N D

Herstellen doe je samen

Het Expertisecentrum K I N D gelooft dat het herstel van de band tussen kind, (ex-) gedetineerde ouder en het sociale netwerk bijdraagt aan een betere levenskwaliteit van het kind.

Het Expertisecentrum K I N D is een netwerkorganisatie voor kinderen met een gedetineerde ouder. K I N D informeert en adviseert professionals en het sociale netwerk van deze kinderen. Hiertoe is K I N D bereikbaar via een informatielijn. K I N D verricht praktijkgericht onderzoek en daarbij bieden zij training en scholing aan formele en informele hulpverleners die te maken hebben met kinderen met een ouder in detentie. Zij zetten hierbij in op een krachtgerichte aanpak.

 

Herstellen doe je samen

Om te kunnen herstellen is het belangrijk dat hulpverleners en andere organisaties kijken naar wat er wel goed gaat. Door training, scholing en onderzoek wordt duidelijk wat wel en niet goed werkt. Met deze manier van werken helpen zij samen de kinderen en hun familie krachtiger te zijn EN versterken ze ook hun sociale omgeving (bijvoorbeeld: opa, oma, broer, zus, leraren, gevangenisbewaarders en maatschappelijk werkers). Zo zorgt het Expertisecentrum K I N D ervoor dat kinderen met een (ex-) gedetineerde ouder dezelfde kansen krijgen als alle kinderen.

 

Kijk voor meer informatie op de website: expertisecentrumkind.nl

Of bel/mail: 0800-5463000, info@expertisecentrumkind.nl