Exodus

Hulp tijdens en na detentie

Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Exodus staat al meer dan vier decennia aan hun zijde en helpt hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn welkom bij Exodus. Exodus is een landelijke stichting die als doel heeft de kansen van
(ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Dit doen we met ruim 300 professionals, 1500 vrijwilligers en in nauwe samenwerking met een breed netwerk van partners.

Op verschillende manieren biedt Exodus ondersteuning aan haar doelgroep. Voor mensen na detentie of in de laatste fase van hun straf, bieden we integrale begeleidingstrajecten aan. Bijvoorbeeld in een van de vele Exodushuizen of in de vorm van ambulante begeleiding en/of maatjescontact.

Daarnaast richt Exodus zich ook op mensen die nog in de gevangenis verblijven en op hun kinderen en andere familieleden. Dit doen we bijvoorbeeld via orientatiegesprekken met professionals in de gevangenis, via bezoekvrijwilligers, vrijwilligers in de RIC’s, met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma, het herfstkamp voor kinderen van gedetineerden en met de training Mijn Kind en Ik. Samen met Avans is Exodus ook initiatiefnemer van expertisecentrum KIND.

Naasten -en kinderen in het bijzonder- zijn belangrijk in het leven van ieder mens en dus ook in dat van mensen tijdens en na detentie. Dat maakt het vanzelfsprekend dat kinderen ook in het werk van Exodus van groot belang zijn. Binnen het project Ouder in Detentie zetten we onze jarenlange praktijkervaring met integrale begeleiding in om samen met projectpartners betere manieren te ontwikkelen om recht te doen aan de belangen van kinderen. We vinden dit actieonderzoek een zeer waardevolle vorm van gezamenlijke kennisontwikkeling en zijn er trots op daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Kijk voor meer informatie op de website: exodus.nl