Ouder in Detentie Nieuwsbrief

In het project Ouder in Detentie staat de vraag centraal hoe we kinderen van gedetineerde vaders bereiken en wat zij nodig hebben. Zo willen we werken aan behoud of herstel van de vader-kindrelatie en andere sociale contacten versterken.

Via deze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van dit onderzoek: we delen onderzoeksresultaten en andere interessante, relevante informatie.

Wil je deze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mail naar secretariaatev@avans.nl onder vermelding ‘Aanmelding Nieuwsbrief Ouder in Detentie’.